Wrobieni 
w nielegalny pobór energii

Witamy na stronie internetowej niesłusznie oskarżonych o nielegalny pobór energii.

Według Prawa Energetycznego  art. 3. pkt.18) nielegalne pobieranie paliw lub energii to: pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.
To właśnie formuła " lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy " jest wykorzystywana przez Zakłady Energetyczne, mające pozycję monopolisty w swoich regionach, do oskarżania także uczciwych odbiorców o tak zwany nielegalny pobór energii ( npe ).
Zakłady Energetyczne w " warunkach przyłączeniowych " nakazują odbiorcy umieszczenie układu pomiarowo - rozliczeniowego na zewnątrz lokalu a  umową sprzedaży nakładają na odbiorcę odpowiedzialność za zainstalowany w przestrzeni publicznej licznik, który jest ich własnością
Działanie to jest nielogiczne a w połączeniu z systemem premiowania pracowników za ujawnienie nielegalnego poboru energii przyczynia się do wielu skandalicznych nadużyć, kiedy to osoby uczciwe o wysokim standardzie moralnym i etycznym są niespodziewanie fałszywie oskarżane   o nielegalny pobór - czyli kradzież energii.    
O przypadkach fałszywych oskarżeń o npe czytamy w prasie lokalnej i krajowej oraz na forach internetowych. Reportaże telewizyjne  min. w programie Uwaga! TVN przedstawiały dramatyczną sytuację odbiorców niesłusznie oskarżanych i obciążanych znacznymi kwotmi za rzekomą kradzież energii - niestety proceder wciąż trwa w najlepsze " karmiąc " się nowymi bezbronnymi ofiarami.                                                                                                                                     Link do strony programu Dzień Dobry TVN:                                                                         http://dziendobry.tvn.pl/video/wrobieni-w-kradziez-pradu,1,newest,8461.html
Każdy kto doświadczył fałszywego oskarżenia lub słyszał o takich patologicznych przypadkach
w swoim otoczeniu nie powinien milczeć ani przechodzić nad tym do porządku dziennego.
Zachęcamy więc Was wszystkich do przyłączenia się do inicjatywy lub wspierania jej w miarę swoich możliwości, aby wspólnymi siłami wymóc na monopolistach przestrzeganie naszych podstawowych praw obywatelskich .     

Zapraszamy na naszego bloga.